1. 1. Opening en verslag vorige vergaderingen

Hay heet eenieder welkom bij het digitale overleg.   

 

 1. Verslag vorige vergadering

Verslag vorige vergadering 14-12-2021 wordt overeenkomstig vastgesteld.  

 

 1. 3. Mededelingen

– Tuutetrek gaat officieel stoppen per 1 maart 2022. Het onderhoud van de grensposten is overgedragen aan het Dorpsplatform. Er moet nog een bijdrage aangevraagd worden via NL Doet. 

– M.i.v. aanstaande vrijdag gaat HEHO weer open 

– Status Gymzaal Haegelsom mot blieve: er is een afspraak gemaakt vanuit de initiatiefgroep met de gemeente op 10 februari om de mogelijkheden te bespreken. Het concept-plan wordt alsnog gestuurd naar het Dorpsplatform. Men zal na het overleg met de gemeente een schriftelijke terugkoppeling geven.  

– Mario zit in ledenraad van de Rabobank. Elk raadslid mag 500 euro uitreiken aan een lokaal leefbaarheidsproject. Dat wordt toegekend aan project Keijsershof / Venstraat.  

 

 1. 4. Wonen en verkeer 
 • PTC plus woningbouw; er is wederom sprake van vertraging. Dat komt door dat er zienswijzen die zijn ingediend. Er is veel interesse voor het woningenbouw plan. Eigenlijk zou eind januari meer duidelijkheid verschaft worden over de kavels en de prijzen, maar dat is dus vooralsnog niet aan de orde.  
 • Status bouw starterswoningen Langstraat; verwachte start van de bouw begin juni. 
 • Status huurappartementen A-markt; men is begonnen met de bouw. Eind juni moet het project afgerond worden. 5 woningen zijn vergeven aan jeugd en senioren. De andere twee woningen zijn in principe bestemd voor senioren. De senioren hebben de kans tot eind februari om te reageren, anders worden de woningen vergeven aan jeugdigen. Jan Arts zal de KBO-leden middels verschillende kanalen informeren over de mogelijkheden.  
 • Dorpsbijeenkomst wonen met gemeente 23 maart 2022; max. 15 mensen uitnodigen in principe via het HB en persoonlijk benadering.  
 • Bestemmingsplan stationsomgeving; er zijn nog enkele kleine wijzigingen. Het wordt 8 februari behandeld in de gemeenteraad.  
 • Voormalige Homberg  Er is één woning verkocht. 
 • Verkeersituatie Hagelkruisweg 

Met de omwonenden wordt eerst gesproken zodra de coronamaatregelen dit weer toelaten.  

 

 1. 5. Voorzieningen en verenigingen
 • Stand van zaken verbouwingsplannen zaal Debije; De financiering wacht nog op goedkeuring van de gemeente. Het plan is in April 2022 te beginnen. HEHO gaat gedurende de verbouwing naar de Hubertuskamer.  
 • Update website Dorpsplatform; daar is het DB nu mee bezig. Eenieder is uitgenodigd om feedback te geven zodat deze door iedereen gevonden en gebruikt kan worden.  
 • Parkeren centrum; er wordt samen met de gemeente een plan gemaakt om meer parkeerplaatsen te creëren.  
 • Onderhoud groenstroken Centrum hierover is contact met de gemeente. De omwonenden worden hierbij betrokken. 

 

 1. Zorg en welzijn
 • Status Wooncomplex met zorg PETC terrein; Zorggroep heeft interesse om hier mee in te stappen. Dit krijgt een vervolg. Vanuit Dorpsplatform moet iedereen er kunnen gaan wonen, zowel mensen met als zonder zorgvraag.  
 • Woonzorgvisie; onlangs heeft in overleg plaatsgevonden met de gemeente die bezig zijn met de ontwikkeling van een woonzorgvisie. Dit gaat een vervolg krijgen, waarna we met  het dorp samen willen oppakken en het gesprek aangaan hoe wij als dorp kijken naar wonen met zorg 
 1. Jong zijn in Hegelsom

Stand van zaken werkgroep; Sjoeli is helaas ziek. Gisteren zouden wat zaken uitgewerkt en besproken worden. De laatste stand van zaken wordt het eerstvolgende overleg  

 

 1. 7. Rondvraag en sluiting
 • Keijsershof / Venstraat er is subsidie aangevraagd bij de Provincie voor de plaatsing van de beweegtoestellenEr wordt gekeken of er nog andere aanvragen kunnen worden gedaan. Verder wordt bekeken of er nog een aanvraag gedaan wordt bij Rabobank “fonds samen sterk”.  
 • Er wordt geattendeerd dat het voetpad van past Debijestraat slecht is en er val gevaar aanwezig is. Ook de bouw van de het appartementencomplex “de Köster / A markt” leveren gevaarlijke verkeerssituaties op. Deze situaties worden besproken met gemeente.  
 • Gebruik zaal Debije voor verengingen ( Poespas) wordt gevraagd meer te communiceren over het gebruik en tussentijds gebruik tijdens de verbouwing. Het uitwijken naar andere locatie kosten sommige verengingen veel geld.