Dinsdag 6 april 2021 om 20.00uur vindt er weer een digitale dorpsplatformoverleg plaats via Teams.

Wil jij hier ook bij zijn? Aanmelden kan via het e-mailadres: dorpsplatformhegelsom@gmail.com

De agenda van het overleg

1. Opening en verslag vorige vergadering 09-09-2020
terugblik digitale vergadering 23-2-2021

2. Mededelingen

3. Wonen en verkeer
– PTC plus terrein
– Transitie voormalig Rabobank kantoor ( Stationskwartier )
– Status diverse woningbouw projecten
– Pilot Keijsershof-Venstraat

4. Voorzieningen en verenigingen
– Overkapping Jeu de boules baan

5. Zorg en welzijn
– Stand van zaken Heho ( Hegelsoms Hulp en
Ondersteuningspunt)
– Extra editie ervaringen delen
– Motie CDA en SP opzet Het zorgbuurthuis

6. Jong zijn in Hegelsom
– Voorstellen voorzitter werkgroep
– Stand van zaken

7. Rondvraag en sluiting

Tot dan!