In een nieuwsbrief geeft projectontwikkelaar Herthoghave een update over de stand van zaken van het nieuwebouwproject Oude Holstraat op het PETC+-terrein van Hegelsom. De eerste impressies van het project worden rond de jaarwisseling gepresenteerd.

Momenteel worden de bestaande gebouwen gesloopt op het PETC+-terrein. Asbest en gevaarlijke stoffen zijn reeds verwijderd, het overige wordt gedemonteerd. Het oude schoolgebouw bij de rotonde is inmiddels ingericht voor Paulus Kookt en kan in combinatie met Zaal Debije de komende periode dienst doen als verenigingsgebouw. “In de tussentijd heeft de planuitwerking niet stil gelegen”, zegt de projectontwikkelaar. “Zo legt de architect de laatste hand aan de ontwerpen van de verschillende typen woningen, waarvan de eerste impressies naar verwachting rond de jaarwisseling gepresenteerd kunnen worden. Rond die tijd kunnen we waarschijnlijk ook meer duidelijkheid geven over het moment, waarop het plan in verkoop zal gaan. De verkoop wordt gedaan door ons makelaarsteam. Zodra de verkoop start ontvangen de geïnteresseerden hiervan tijdig bericht van ons. Dat is ook het moment dat er informatie beschikbaar komt over kavelafmetingen, woningtekeningen, technische omschrijvingen, verkoopprijzen, et cetera. Informatie over het proces van verhuur volgt enkele maanden later.”