De gemeente Horst aan de Maas wil dat in 2025 iedereen kan wonen waar en hoe hij dat wil. Dat er weer iets te kiezen is. De gemeente doet dit bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat er in de komende jaren duizend woningen gebouwd kunnen worden. Daarnaast wordt per dorp gewerkt aan een woonplan. De verwachting is dat de woonwensen in ieder dorp weer anders zijn. Om deze woonwensen in beeld te krijgen zet de gemeente een woononderzoek uit.

KIEZEN

Woonwethouder Rudy Tegels (CDA) vertelt: “Mijn ultieme ambitie is dat in 2025 iedereen weer iets te kiezen heeft in Horst aan de Maas; dat iedereen kan wonen waar en hoe hij dat wil. Daarom hoop ik dat inwoners massaal meedoen aan ons woononderzoek. Je kunt nu input geven over onze toekomstige woningbouwplannen. We willen heel concreet van onze inwoners weten op welke plek en in wat voor woning ze het liefst in de toekomst willen wonen. We hopen dat zoveel mogelijk mensen meedoen, ook inwoners die geen verhuiswensen hebben.”

VVV-BON

De vragenlijst is bedoeld voor inwoners van Horst aan de Maas én mensen die graag inwoner willen worden in Horst aan de Maas. De vragenlijst kan online tot en met 10 oktober 2021 worden ingevuld. Ook zijn papieren formulieren op het gemeentehuis te vinden én zijn er bij de dorpsraden papieren versies beschikbaar. Uiteraard worden de gegevens vertrouwelijk en anoniem verwerkt en de uitkomsten alleen gebruikt voor dit onderzoek. Onder alle deelnemers verloot de gemeente vijf VVV-bonnen van 100 euro.

DORPSPLANNEN WONEN

De gemeente haalt ook informatie op bij de woningcorporaties en lokale makelaars. De gemeente bespreekt de uitkomsten van deze vragenlijst en alle opgehaalde informatie met de dorpsraden en een aantal dorpsbewoners. Met hen schrijft de gemeente later dit jaar, op basis van onder andere de resultaten van het onderzoek, het dorpsplan wonen.

Op https://www.horstaandemaas.nl/horst-aan-de-maas-brengt-woonwensen-beeld is een link naar de vragenlijst te vinden.