1. Opening en verslag vorige vergadering
Welkom door voorzitter Hay Arts.

2. Mogelijke toekenning prioriteitsgelden
– Nieuw verzoek van De Braak voor onderhoud speeltuin. Komt de volgende vergadering terug

3. Mededelingen
Geen specifieke mededelingen

4. Voorzieningen en verenigingen
– Overkapping jeu de boules baan; de vergunning is verleend en er is een start gemaakt.

– Dorpsambassadeurs; voornemens om met de burendag op 26 september iets te doen. Proberen om per straat een contactpersoon te hebben.

– Verplaatsen weekmarkt; de gemeente wil eerst een officieel verzoek hebben. Het dorpsplatform heeft inmiddels een schets ingestuurd. Financieel is het nog niet rond. Momenteel in afwachting van een reactie van de gemeente. Er zijn praktische oplossingen aangedragen m.b.t. stroomvoorzieningen.

5. Zorg en welzijn
– HEHO is opgestart per 1 april 2020. 11 september is de officiële opening. Beperkt aantal genodigden i.v.m. corona.

– Opening ontmoetingstuin Keijsershof; was zeer geslaagd en een mooie opkomst.- Film WEI: vindt plaats op 27 september as. om 14 uur in de kerk. Inmiddels 56 aanmeldingen.

6. Wonen en verkeer
– Transitie voormalig gebouw Rabobank (Stationskwartier); aanvraag vergunning is ingediend bij de gemeente. De toewijzing ligt bij de initiatiefnemers zelf. Er zijn 440 geïnteresseerden. Doelgroep is 18 – 40 jaar.

– Verbouwing A-markt: initiatiefnemer is Maarten Lenssen. Omwonenden hebben tekeningen al gezien en hierop kunnen reageren. Er moet nog wel een probleem met parkeren opgelost worden Het parkeerprobleem in het centrum zal in zijn geheel worden bekeken.

– Uitbreiding PTC+ terrein; input van de plannen is gereed. Er wordt een presentatie gegeven aan het dorp, waarin iedereen vragen en/ of opmerkingen kan plaatsen.

– In de Homberg komen 4 levensloopbestendige koopwoningen. Coen Absil is de makelaar. Een private investeerder heeft hier de lead.

– Verkeer Bakhuuske; bewoners geven aan al ruim een jaar niets te horen over de verkeersproblematiek. De gemeente verleent haar medewerking. Wij gaan voor de directe aanpak met bewoners en gemeente.

– Plan Linders; 2 koopwoningen zijn verkocht. De huurwoningen zijn nog niet verhuurd.

– Verkeer Hagelkruisweg; onderzoek gedaan door Andries Brantsma.

Afspraak met gemeente vindt plaats direct als het fysiek weer mogelijk is i.v.m. corona maatregelen.

– Het Dorpsplatform is niet tevreden over de service en beantwoording van de gemeente.

– Het Dorpsplatform stuurt een brief richting gemeente waarin de zorgen gedeeld worden.

7. Jong zijn

Moet nieuw leven ingeblazen worden. Roy neemt het initiatief.

8. Nieuwe leden Dorpsplatform

We zijn op zoek naar nieuwe leden, vooral ook jonge leden. Als iemand nieuwe mensen weet, laat het weten.

8. INTRODUCTIE NIEUWE WEBSITE

Naam van de nieuwe website is www.hegelsom.nl. Hay geeft een korte toelichting.

9. RONDVRAAG EN SLUITING
– Rob Linders: St. Maartensdisco; wordt 2 weken van tevoren beslist of het doorgaat

– Rob Linders: Rondgang st Maarten gaat door op ieders eigen verantwoordelijkheid.

– Roy Heldens: collecte gaat niet door, omdat vrijwilligers i.v.m. corona liever niet willen collecteren.

– Toon van Rens: de kerk wordt nog minimaal gebruikt. Hegelsom heeft daar bestuurlijk niets meer over te zeggen. Dat is vreemd. Wij vinden het belangrijk dat het dorp ook iets te zeggen heeft. En dat de kerk behouden blijft voor Hegelsom.

Het Dorpsplatform wordt gevraagd een brief te sturen naar het federatiebestuur welke plannen er zijn voor het behoud van de kerk in Hegelsom

– Alex Janssen: politieke commotie rondom sporthal. In november komt er een definitief raadsvoorstel. Hegelsom is hier verder niet in betrokken.

– Rob Geurts: wisseling van de wacht v.w.b. het Haegelsums Bledje. Nieuwe eindredactie: Petra Driessen-Arts.