Op vrijdag 8 oktober 2021 was de officiële opening van de Jeu de boules baan hal op sportpark Wienes 

 • Nadat de eerdere geplande opening van 23 juli 2021 was uitgesteld vanwege de corona maatregelen was het eindelijk zover. 
 • Namens Dorpsplatform Hegelsom spreekt voorzitter Hay Arts de genodigden toe en is erg trots wat hier samen met verschillende partijen vanaf eind vorig jaar is neergezet. 
 • Allereerst gaat hij terug hoe het idee van deze overkapping/ hal tot stand is gekomen. 
 • Bij het 5-jarig onderzoek wat door de gemeente wordt uitgevoerd over alle kernen in 2015 kwam voor Hegelsom als belangrijkste punt van aandacht naar voren dat er te weinig ontmoetingsruimte was. 
 • Om een extra ontmoetingsruimte te creëren komt het idee om de bestaande Jeu de boules banen op sportpark Wienes uit te breiden en te overkappen om zodoende 12 maanden per jaar en bij weer en wind elkaar te kunnen ontmoeten. 
 • De concrete invulling naar een extra ontmoetingsruimte maakt sinds 2016 deel uit van het accommodatieplan sportpark Wienes aan de Hagelkruisweg. 
 • Van dit plan in 2016 is het kunstgrasveld en de kleedlokalen van SV Oxalis hier op sportpark Wienes gerealiseerd. De financiering hiervoor is gedaan door de gemeente. 
 • De financiering voor de overkapping van deze Jeu de boule baan moest geheel door onze de gemeenschap Hegelsom zelf worden gedaan. 
 • Vanaf 2020 is er o.l.v. het Dorpsplatform gezocht naar sponsoren, begunstigers en instanties om de benodigde middelen bij elkaar te krijgen en hierdoor de realisatie mogelijk te maken. 
 • Vanuit het Dorpsplatform werden in overleg met de gemeente prioriteitsgelden beschikbaar gesteld. 
 • Ook kwam er ondersteuning van het Rabobank Coorperatiefonds. 
 • De rest van het bedrag werd via sponsoring van de plaatselijke bedrijven bij elkaar gebracht. 
 • Zonder al deze bijdrages was deze prachtige accommodatie nooit tot stand gekomen. 
 • Hiervoor onze hartelijke en welgemeende dank! Chapeau! 
 • Na de financiering kwam de uitvoering. 
 • Wij waren erg verheugd met de toezegging van onze ervaren bouwer Frans Linders om de algehele coördinatie van deze toch omvangrijke klus voor zijn rekening te nemen. 
 • Om binnen het budget te blijven waren er vele uren vrijwilligers handjes nodig. Vanuit de Jeu de boulers van het eerste uur kwam een kern groep van vrijwilligers. Zonder andere personen te kort te doen de personen van deze groep zijn Wiel Saris – Mart Arts – Hay van Rens – Louis Faessen en Huub Niessen. 
 • Het werden uiteindelijk toch nog veel meer werk en uren als vanaf het begin werden ingeschat. Maar het resultaat mag er ook zijn. 
 • Namens Dorpsplatform Hegelsom aan eenieder die op welke wijze dan ook heeft bijgedragen aan de realisatie van deze ontmoetingsruimte nogmaals hartelijk dank. 
 • Hay komt ook met de mededeling dat de Jeu de boule een nieuwe officiële vereniging gaat worden in Hegelsom en dat het beheer van deze nieuwe hal onder de verantwoordelijkheid komt van de Jeu de boules club. 
 • Namens het gemeentebestuur spreekt wethouder Han Geurts de aanwezigen toe. 
 • Hij prijst vooral het resultaat, kwaliteit en de veelzijdigheid van deze nieuwe accommodatie op sportpark Wienes. 
 • Namens de gemeente reikt hij aan het Dorpsplatform een voucher uit die moet bijdragen aan het bekend raken van het Jeu de boule spel. 
 • Tevens kan het bijdragen voor een verbinding van senioren die niet actief zijn binnen de huidige verenigingen en om eenzaamheid te bestrijden. 
 • Ook voorzitter Martijn Wismans van de voetbalclub feliciteert het Dorpsplatform met deze prachtige accommodatie en verwelkomt de vele Jeu de boulers op Sportpark Wienes. 
 • Ook is hij blij met de extra reuring die het op het sportpark te weeg brengt. 
 • Naast de voetbalclub , beugelclub , SV Oxalis zijn de Jeu de boulers de vierde partij welke zich op sportpark Wienes vestigt. 
 • Onder genot van een drankje wordt er samen nog een drankje genuttigd in de kantine van de voetbalclub.