Op dinsdag 23 februari 2021 om 20.00 uur is er een speciale digitale Dorpsplatform bijeenkomst over de woningbouwplannen op het voormalige PETC terrein.
Alle inwoners van Hegelsom zijn hierbij uitgenodigd om deel te nemen.

Aanmelden
Het is noodzakelijk om je vooraf aan te melden bij het Dorpsplatform zodat wij u persoonlijk een link kunnen sturen om deel te nemen.

Aanmelden kan via het algemene mailadres van het Dorpsplatform Hegelsom: dorpsplatformhegelsom@gmail.com

Waarom digitaal ?
In een normale situatie zouden eerst de directe buren en het gehele dorp worden uitgenodigd voor een bijeenkomst, waarin we het plan mondeling toelichten. De corona maatregelen maken dit echter niet mogelijk. Daarom gaan wij u informeren langs deze digitale weg over de uitwerking van de plannen.

Stefan Jansen directeur van Hertoghave en initiatiefnemer zal deze avond een toelichting geven op de plannen.

Korte toelichting van het project
Door projectontwikkelaar Hertoghave wordt medio 2021 een start gemaakt met een nieuwe woonwijk in Hegelsom. De locatie is het voormalige PETC+-terrein.

Onder meer een aantal historische panden komt terug, waarvan één van de gebouwen een cultuurcentrum wordt.

Het is belangrijk dat het een buurt wordt waar iedereen welkom is.

“We bouwen dus niet alleen voor jongeren of ouderen”, aldus Stefan Jansen, directeur van Hertoghave. “Daarom zijn we nu een marktonderzoek begonnen naar de behoeften.

” Geïnteresseerden kunnen kiezen voor 2- en 3-onder-1-kap woningen, levensloopwoningen, rijwoningen en vrijstaande woningen. “Als er uit het marktonderzoek blijkt dat er ook interesse is naar zorgappartementen, dan wordt bekeken of mogelijk een zorghuis gerealiseerd kan worde”.

”Onder de project naam Oude Holstraat , worden volgens het plan twee langgevelboerderijen gebouwd. Eén daarvan wordt een cultuurcentrum. “Denk hierbij aan een gebouw waar kinderen kunnen knutselen of waar muziekles wordt gegeven”, aldus Jansen. De andere langgevelboerderij bestaat uit levensloopbestendige woningen. “Ze lijken op boerderij “de Homberg ” het markante gebouw in het centrum van Hegelsom”, zegt Jansen.

Op het PETC+ terrein komt ook een aantal bedrijven. Geen bedrijfshallen, maar kleine bedrijfjes. De bedrijven en andere instanties die nu op het PETC+-terrein zitten, verhuizen naar een andere locatie.

De start van de bouw van de nieuwe woonwijk in Hegelsom moet in of na de zomer van start gaan. Een naam voor de woonwijk is er nog niet. “Dat laten we aan de inwoners van Hegelsom over. Dorpsplatform Hegelsom hebben we gevraagd om ook de straatnamen te verzinnen.”

Tijdens de digitale bijeenkomst is het mogelijk om vragen of opmerkingen te stellen.

Mocht u naar aanleiding hiervan vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u dit via info@hertoghave.nl kenbaar maken.

Graag heten wij u welkom op deze digitale bijeenkomst op dinsdag 23 februari 2021 om 20.00 uur!

Dorpsplatform Hegelsom