Met behulp van bewoners Keijsershof, Snellenstraat en Dorpsplatform is ook het tweede gedeelte

van de ontmoetingstuin zo goed als klaar.

De saaie groenstroken zijn vervangen door een ontmoetings- beweegtuin in een omgeving waar het

aantrekkelijk wonen is. We willen dat de beweegtoestellen zoveel mogelijk gebruikt gaan worden,

immers bewegen is een goede manier om gezond te blijven. Er zijn een drietal beweegtoestellen

geplaatst.

Om de toestellen op een juiste manier te gebruiken organiseerden we zaterdag 22 oktober een

uitlegmoment door sportcoach Jan Rongen.

Ook werd er een waardecheque van 500 euro uitgereikt van de Rabobank, een tegemoetkoming van

de gemaakte kosten! Immers niets voor niets.

In het voorjaar willen we de bewegingstuin feestelijk openen. We houden jullie op de hoogte.