Zoals vorig jaar al gemeld gaat de gemeente werk maken van het verwijderen van de punaise op hoek Langstraat – Kogelstraat .

Enkele bewoners uit de Kogelstraat hebben gevraagd om de zgn. punaise op de kruising Kogelstraat-Langstraat te verlagen. Op deze manier wordt de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers verbeterd. De gemeente wil hier aan meewerken. Als we echter de punaise alleen verlagen dan ontstaat er een probleem met de afwatering omdat er een kolk in ligt. Het werk wordt daarom meegenomen in het groot onderhoud van 2020. De punaise wordt dan verwijderd en er wordt geasfalteerd.

Onderhoud Wegen 2020

Bericht van de gemeente begin december 2020:

Aan de bewoners van de Kogelstraat/ Langstraat,

Hierbij delen wij u mede dat wij namens de gemeente Horst aan de Maas voornemens zijn om in uw straat werkzaamheden te verrichten.

Werkzaamheden

De werkzaamheden bestaan uit het opbreken van de klinkers op het kruispunt (de punaise). En de kolk verwijderd wordt, en de putdeksel op hoogte wordt gemetseld.

Daarna wordt het kruispunt (de asfalt dus) onder profiel gefreesd.

Waarna we woensdag weer twee lagen asfalt aanbrengen.

Deze werkzaamheden worden verricht op maandag 14-12-2020 tot en met woensdag 16-12-202O.

Dorpsplatform Hegelsom
Veilig-op-weg-Horst-Aan-De-Maas