Dorpsontwikkelingsplan

Het dorpsontwikkelingsplan (DOP) is van de inwoners van Hegelsom. We hebben ons laten leiden door de input van eenieder die hierin iets wilde betekenen en geprobeerd dit plan kort, toegankelijk en concreet te beschrijven. Dit plan kan gebruikt worden  als leidraad voor betrokken partijen bij discussies en voorstellen die gaan over veranderingen in Hegelsom op het gebied van leefbaarheid. Het DOP geldt voor de jaren 2019 – 2025, maar is geen vaststaand gegeven. Nieuwe inzichten of behoeften in de loop van de tijd kunnen ervoor zorgen dat het plan op punten wordt aangepast.

 

Dorpsplatform Hegelsom