Wonen en verkeer

In Hegelsom is het goed en veilig wonen voor iedereen.

Voorzitter: Hay Arts

Wonen

Wij stimuleren bouwen naar behoefte en vervullen hier een verbindende rol tussen de betrokken partijen. Dit geld zowel voor koopwoningen voor alle leeftijden als ook (sociale)  huurwoningen en appartementen. Nadruk ligt vooral op starterswoningen en levensloopbestendige woningen.

Een aantrekkelijk woningbouwprogramma betekent ook flexibiliteit in het woningontwerp, waardoor bewoners tot uitbreiding of aanpassing van de woning kunnen komen. Particulier opdrachtgeverschap, waarbij de bewoner bepaalt wat en hoe er gebouwd wordt. Inbreidings- en herontwikkelingslocaties (vrijkomend vastgoed) krijgen voorrang bij nieuwe woningbouwontwikkelingen.

Een sluitend netwerk van wonen, zorg en welzijn Een woningaanbod, dat veilig en toegankelijk is en in de nabijheid van voorzieningen. Een dergelijk aanbod maakt zorg op maat mogelijk en biedt mogelijkheden voor ontmoeting en sociale activiteiten, zodat alle inwoners zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen en in de samenleving kunnen functioneren.

Aantrekkelijk houden van de bestaande woningvoorraad en bestaande wijken door verduurzaming in brede zin Een aantrekkelijke en behaaglijke woonomgeving waarborgen door beheer en waar nodig herstructurering, in samenhang met het woningbouwprogramma op inbreidings- en herontwikkelingslocaties.  Hierbij spelen leefbaarheid, duurzaamheid en samenwerking een belangrijke rol.

Uit deze signalen is de werkgroep pilot Keijsershof & Venstraat ontstaan .

 

 

Doel van deze werkgroep is:

Dat er voldoende en kwalitatief goede  levensloopbestendige woningen voor ouderen beschikbaar zijn. Het stimuleren van naoberschap (er voor elkaar zijn)  zodat men hier langdurig wil en kan blijven wonen in een prettige omgeving. Mensen maken onderdeel uit van de sociale infrastructuur (hofjesidee). Buiten het wonen willen we de sociale aspecten benadrukken, zoals het elkaar kennen, elkaar helpen met het verrichten van hand- en spandiensten, zodat er een samenhangende buurt blijft waar het fijn wonen is.

 

 

 

Verkeer

Het Dorpsplatform ondersteunt het programma verkeer en vervoer van de gemeente met zijn verschillende thema’s. Knelpunten van verkeerssituaties kunnen aangekaart worden bij het Dorpsplatform en er wordt  in samenwerking  de direct betrokkenen  naar mogelijke oplossingen gezocht.

Nieuws van de werkgroep

Uitleg beweegtoestellen ontmoetingstuin Keijsershof Hegelsom

Met behulp van bewoners Keijsershof, Snellenstraat en Dorpsplatform is ook het tweede gedeelte van de ontmoetingstuin zo goed als klaar. De saaie groenstroken zijn vervangen door een ontmoetings- beweegtuin in een omgeving waar het aantrekkelijk wonen is. We willen...

Eerste impressies nieuwbouwproject Hegelsom wordt bijna gepresenteerd

In een nieuwsbrief geeft projectontwikkelaar Herthoghave een update over de stand van zaken van het nieuwebouwproject Oude Holstraat op het PETC+-terrein van Hegelsom. De eerste impressies van het project worden rond de jaarwisseling gepresenteerd. Momenteel worden de...

Opnieuw werkzaamheden bij station Horst-Sevenum

De werkzaamheden bij station Horst-Sevenum zijn maandag hervat. Daardoor rijden er van 1 tot en met 9 november geen treinen. Eind september werd het eerste deel van de werkzaamheden uitgevoerd, die onderdeel uitmaken van de opknapbeurt van het station. De perrons en...

Dorpsplatform Hegelsom