Dorpsplatform Hegelsom

Hegelsom is een gemeenschap waar iedereen op een prettige manier kan leven. Wij zijn een dorp waar je gehoord wordt en waar iedereen kan bijdragen naar eigen vermogen. De doelstelling van het Dorpsplatform Hegelsom is het versterken van de  leefbaarheid en de sociale samenhang van de dorpsgemeenschap.

Voor wie?

Het Dorpsplatform is er voor alle inwoners van Hegelsom.

Rol

Het Dorpsplatform heeft een verbindende en activerende rol en signaleert  knelpunten en wensen die leven in Hegelsom.

Het Dorpsplatform ondersteunt initiatieven die bijdragen tot een betere leefbaarheid.

Dorpsplatform Hegelsom