Voorzieningen & verenigingen

Hegelsom heeft een florerend verenigingsleven en de voorzieningen die nodig zijn, zijn aanwezig en van hoog kwalitatief niveau.

Voorzitter: Vacant
Interim-voorzitter: Hay Arts

Informatie

In Hegelsom hebben we een rijk verenigingsleven. Ons voorzieningenniveau is de afgelopen jaren helaas wat terug gelopen, maar daar komen weer mooie nieuwe initiatieven voor in de plaats. Wij willen graag alle initiatieven samenbrengen en een rol spelen in het (nog) betere samenwerken tussen verenigingen. Daarnaast zien wij een rol weggelegd om nieuwe voorzieningen te ontwikkelen, als daarvoor aanleiding is en daaraan behoefte is.

 

Wij zoeken nog een voorzitter voor de werkgroep Voorzieningen en verenigingen. Heeft u interesse? Heel fijn! Neem dan contact op met het Dorpsplatform.

Dorpsambassadeurs

Uit een enquête in Hegelsom, bleek binnen ons dorp behoefte te bestaan om elkaar beter te leren kennen. Niet alleen huidige bewoners, maar ook nieuwkomers willen we nadrukkelijker betrekken bij de gemeenschap. Om dit voornemen te bestendigen zijn er dorpsambassadeurs aangesteld.

Zij gaan nieuwe bewoners verwelkomen als deze zich hebben gesetteld in hun nieuwe onderkomen in het dorp. Dat doen ze door deze mensen te bezoeken, waarbij namens het Dorpsplatform Hegelsom een speciale ‘goodiebag’ wordt overhandigd. Deze prachtige tas bevat naast informatie over het dorp en haar verenigen, enkele specifieke dingen die kenmerkend zijn voor Hegelsom.

Tijdens dit bezoek verkennen de dorpsambassadeurs ook wat de nieuwe bewoners op termijn voor de gemeenschap zouden kunnen betekenen. Zo wordt, via een bepaalde mate van wederkerigheid, de  onderlinge verbondenheid vergroot..

Medio oktober 2019 zijn we gestart met het bezoeken van nieuwe bewoners. Mocht u als nieuwe inwoner van Hegelsom bezocht willen worden, stuur dan een mail, zodat we een afspraak kunnen maken hiervoor.

 

De ambassadeurs zijn :

  • Robert Claessens
  • Barbara Geurtjens
  • Niek Geurts
  • Rob Geurts
  • Alex Janssen
  • Leon Pouwels
  • Mario van Rens
  • Rene Saris
  • Graad Tillemans

Nieuws van de werkgroep

Voortgang overkapping Jeu de boules baan Sportpark Wiene

Eerst werd er rondom een muurtje gemetseld zodat de onderkant van het gebouw aansluit bij de zijwanden. Daarna de montage van de zijwanden Je krijgt nu meer zicht op de totale ruimte en omvang van het gebouw. Vanaf de Hagelkruisweg is dit nu goed te zien. Bijgaand...

Weekmarkt Hegelsom krijgt nieuwe plek

De weekmarkt op vrijdagmorgen in Hegelsom verhuist van de parkeerplaats aan de Kogelstraat naar de Pastoor Debijestraat. De kramen krijgen daar een plek ter hoogte van de pastorie. Op de voormalige locatie van de A-markt in Hegelsom komen 7 sociale huurappartementen....

Realisatie overkapping Jeu de boules baan Sportpark Wienes

Wij zullen regelmatig de voortgang gaan melden over de realisatie van de overkapping van de Jeu de boules baan op sportpark Wienes. Het wordt een ruimte van 13 meter bij 16 meter met de mogelijkheid voor 4 Jeu de boules banen. Aan beide zijden komen schuifdeuren die...

Dorpsplatform Hegelsom