Mantelzorger? Dan hebben wij iets te vieren samen!

Mantelzorgers zijn de hoeksteen in onze samenleving. Ze zorgen voor familieleden, vrienden of buren die vanwege langdurige ziekte of ouderdom hulp nodig hebben. Vaak zien ze de zorg die ze verlenen als vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Als waardering voor deze...
Tiëd vûr Soep’ in café Debije

Tiëd vûr Soep’ in café Debije

HEHO is een gezellige plek waar je elkaar kunt ontmoeten, een spelletje kunt spelen of een hulpvraag kunt stellen. HEHO is elke vrijdag geopend van 10.00 tot 12.00 uur.   Op 25 februari j.l. was er echter iets speciaals. De vrijwilligers van de HEHO open inloop...
Hegelsoms Hulp en Ondersteuningspunt

Hegelsoms Hulp en Ondersteuningspunt

Gelukkig het weer zover en kunnen we weer open met de open inloop nu de coronamaatregelen weer zijn verruimd. Vanaf vrijdag 28 januari zijn we weer wekelijks op vrijdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur open bij café-zaal DeBije.  Iedereen is weer van harte welkom voor...
Balgooien 2022 in Hegelsom

Balgooien 2022 in Hegelsom

Gezocht: Voor het balgooien zoeken wij stellen die na de carnaval in 2020 getrouwd zijn of zijn gaan samenwonen.  Vorig jaar kon het balgooien vanwege de coronamaatregelen niet doorgaan. Ook dit jaar leek het niet te kunnen, maar de ruime versoepelingen maken het nu...

Dorpsplatform verslag vergadering 16-11-2021

1. Opening en verslag vorige vergaderingen Miranda Geurts heet een ieder welkom. Hay heeft zich afgemeld vanwege familieomstandigheden, Miranda neemt het voorzitterschap over. Verslag vorige vergadering 14-09-2021, verslag wordt overeenkomstig vastgesteld. 2....